BYGNINGS­AUTOMATIK

BYGNINGS­AUTOMATIK, CTS OG BMS

Der er i dag mange termer, der dækker over samme område. Bygningsautomatik er en bred betegnelse for systemer, som koordinerer og automatisk regulerer anlæg i bygninger fx ventilations- og varmeautomatik. Bygningsautomatik anvendes til at sammenkoble, overvåge og styre teknik i bygninger.

SysTec projekterer, udfører og servicerer bygningsautomatik, fra markedets førende leverandører.

 • Bygningsautomatik repræsenterer flere faggruppers arbejdsområde
 • SysTec kan koordinere de forskellige faggruppers arbejdsområde
 • SysTec har en favnende faglig tilgang til automatik, og vi indhenter kompetence fra vores samarbejdspartnere, når en opgave kræver det

SYSTEC BYGNINGS­AUTOMATIK

 • Løsninger baserede på anerkendte åbne systemer
 • Integration til 3. part som ABA, ADK, solceller mv.
 • Integration af målere for f.eks. el, vand og fjernvarme
 • Sender alarmer ved anlægsfejl
 • Mulighed for fjernovervågning
 • Giver høj komfort og lav energiforbrug

TRE-TRINS RAKET

Bygningsautomatik kan betragtes som en tre-trins raket, der i sit simple niveau består af klimastatstyring, eskalerende til programmerbar styring og i sin fuldt udbyggede form kaldes CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) eller BMS (Building Management System)

KLIMASTATSTYRING

 • Lokal regulering på separat del af anlægget
 • Konfigurerbar indstilling fra producent
 • Funktion kan ofte fjernaflæses

F.eks. varmeveksler med temperaturfølere der regulerer ventiler eller regulering af temperatur til radiatorsystem.

PROGRAMMERBAR STYRING

 • Lokal- eller fjernprogrammering i enheden
 • Styring tilpasset kundens specifikke behov

F.eks. anlæg der reagerer på lokal temperaturforandring eller fugtmåling.

CTS/BMS

 • Lokal programmering i enheden
 • Styring tilpasset kundens specifikke behov
 • Grafisk brugerflade enten på server eller i skyen

F.eks. om en dør er åben og regulering af døren fra computerskærm.

OVERBYGNING

CTS/BMS er en overbygning der favner og samler hele bygningsautomatikområdet.

CTS/BMS vedrører alle dele af anlægget og kan integreres med fjern-service, så det kan lægges ud til SysTec at foretage daglige opslag på anlægget for eventuel service eller analyser.

CTS/BMS inkluderer samlet kontrol og styring med:

 • ventilation
 • varmeinstallationer
 • adgangskontrol
 • alarmer
 • vinduesstyring
 • solafskærmning
 • pumpesystemer
 • dørautomatik
 • elevatorer
 • elforsyning
 • energimåling
 • Kølesystemer
 • Overvågning af kritiske punkter

Og stort set alt andet elektrisk ned til enkelte stikkontakter og lamper hvis man ønsker det.

Samtidig er der mulighed for at logge data i systemet, hvilket både kan bruges til fejlsøgning og analyse til fremme af bedre energiøkonomi og andre forhold. Typisk kan der spares 10-20% af forbruget i en bygning ved installation af BMS-anlæg. Samtidig kan nedbrud nogle gange forudses, på grund af logfilerne, f.eks. hvis en motorventil begynder at vise tegn på ustabil funktion.

KOM HURTIGT I GANG

SysTec stiller vores ekspertise til rådighed, så I gratis kan få et kvalificeret bud og tilbud på en optimal løsning til at dække jeres behov. I vil typisk kunne opnå betydelige energibesparelser og effektiv drift, ved etablering af intelligente styringer.

KONTAKT OS

HENT PDF

BYGNINGSAUTOMATIK
KLIMASTAT