FJERN­SERVICE

HVAD ER FJERNSERVICE?

Fjernservice er en service, hvor SysTec servicerer jeres BMS/CTS anlæg via nettet. Vi kan etablere VPN-forbindelse, så sikkerheden holdes på et højt niveau.

 Serviceintervallerne kan variere fra dagligt til 1 til 2 gange årligt.

SÆT DIT ANLÆG PÅ AUTOPILOT

Regulering er som en flyvemaskine, der flyver på autopilot. Der korrigeres hele tiden for de afvigelser, der måtte opstå i forhold til at holde kursen. Ved andre udefrakommende hændelser skal en uddannet pilot tage over.

På samme måde er det en fordel at teknikere med mange års erfaring overvåger anlægget, så der kan reageres på eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det giver også mulighed for at opdage diverse fejl, inden det medfører større udgifter eller et decideret nedbrud.

Der er mange fordele ved fjernovervågning af CTS/BMS – kontakt os og hør mere.

HVAD KAN VI OPDAGE VED FJERNSERVICE?

  • Dårlig afkøling på fjernvarme
  • Højt energi-, vand- eller elforbrug
  • Defekte komponenter
  • Indstilling af brugstider i forhold til reelt forbrug

KOM HURTIGT I GANG

SysTec tilbyder at foretage en screening af jeres tekniske installation med henblik på etablering af fjernservice. Hvis der indgås aftale om fjernservice, vil udgiften til screeningen blive trukket fra etableringsomkostningerne.

KONTAKT OS

HENT PDF

FJERNSERVICE